Protesteren of profiteren

Als uiterste poging boer te blijven, ondersteun ik blokkade distributiecentra.

Tijdens de cursus voor educatieboer(in) die mijn vrouw Paula volgt, gingen de leraren in staking. Die leraren staakten vanwege een hoge werkdruk en om maar 9,6% loonsverhoging te krijgen.

Wat mij betreft staken ze nog vaker en brengen ze de kinderen dan naar ons, naar de boeren toe

Mogen leraren dan niet staken, zult u zich afvragen. Wat mij betreft staken ze nog vaker en brengen ze de kinderen dan naar ons, naar de boeren toe. Dat is immers een perfecte kans om de volgende generatie te leren hoe het bij de boer gaat en waar ons voedsel vandaan komt. Bijna alle problemen waar op dit moment de boeren mee worstelen, worden namelijk veroorzaakt door een categorie mensen die ons als boeren niet goed kent. Bij deze huidige generatie beslissers is dit niet meer te herstellen, maar de volgende generatie kunnen we op laten groeien met het eerlijke boerenverhaal.

Belevend leren

Voor € 140 (betaald door de boerenorganisaties zelf) geven we een dagdeel les aan kinderen van de basisscholen. Dit doen we door middel van belevend leren waarbij de kinderen al hun zintuigen kunnen gebruiken. Hiermee helpen we tevens de werkdruk te verlagen in het onderwijs. Op de langere termijn hoeven we niet zo veel meer uit te leggen en blijven we in het hart van deze jonge leerlingen. Een investering waard zou ik zeggen. Dus ga eens naar de site van www.educatieboeren.nl. Niet om ons met geld te steunen maar om je op te geven als educatieboer.

Blijven protesteren

Hoe dienen we dan met de huidige generatie beslissers in Den Haag om te gaan? Eigenlijk zie ik maar één oplossing. Zoveel protesteren dat de politieke stedeling ook begint te beseffen dat voedsel van het platteland komt en dat zij daarvan afhankelijk zijn. Daarvoor is het platleggen van alle distributiecentra van alle grote supermarkten in Nederland een unieke mogelijkheid. Dat je daarbij het risico loopt op een straf van € 300 en een voorwaardelijke gevangenisstraf zal voor menig boer geen probleem zijn. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat dit gaat gebeuren. De eerste signalen zijn er al: lijsten met 35 distributiecentra gaan al rond.

Uiterste poging om boer te blijven

Ik vraag mezelf af of ik daaraan wil meewerken. De vraag stellen is hem beantwoorden; ik realiseer me dat ik dat met het schrijven van deze column al doe.

Het zit diep, die onrechtvaardigheid, heel diep

Overwegende deze passage te schrappen en realiserende dat ik het eigenlijk in de grond van mijn hart wel zo voel, zou ik dit middel wel ondersteunen. Het is een uiterste poging om boer te blijven. Het zit diep, die onrechtvaardigheid, heel diep.

Na eerdere stakingen en blokkades in het buitenland, waardoor er minder of geen voedsel meer in de winkels lag, bleken aanpassingen van beleid heel snel mogelijk. Ik laat aan u de keus, wilt u profiteren of leren van protesteren?

 

Comments are closed.